ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมมุทิตาจิตครูอำนวย วงศ์อรินทร์ 
และพ่อหลง นายสมทรัพย์ สิทธิแก้ว 
บุคลากรโรงเรียนบ้านสันปง ผู้เกษียณในปี 2562 
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง โรงเรียนบ้านสันปง


เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์