ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ธ.ค. 61 ตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนไปแข่งขันม.พะเยา
31 ต.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
05 ต.ค. 61 งานเกษียณ โรงเรียนบ้านสันปง
27 ก.ย. 61 งานเกษียณ ระดับอำเภอ
26 ก.ย. 61 ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา พร้าว 1
ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา พร้าว 1 โรงเรียนบ้านสันปง
25 ก.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันปง