ภาพกิจกรรม
มอบอุปกรณ์การเรียนจากผู้ใจบุญ

ขอขอบคุณเมตตาจากคุณยอด จินสิริพาณชย์ บริษัทยง สุวัฒน์ อะคริเทรด จำกัด คุณปิมปา ทุนเกิด คุณพรทิพย์ ชุชนสมบัติ บริษัทรุ่งเรืองเจริญผล และคณะได้นำอุปกรณ์การเรียนมอบให้นักเรียนระดับชั้นป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันปง เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านสันปง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

คลิกชมภาพฉบับเต็ม

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2561,21:08   อ่าน 65 ครั้ง