ภาพกิจกรรม
ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านสันปง ขอขอบคุณนางสาวอัญรินทร์ ศิรอัญญาลักษณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และทีมงาน ในการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 โดยมีนายจรัญ สิทธิราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ นางสาวณีรชา สุเป็ง รับผิดชอบงานการเงิน นางสาววัณฑิตาร์ กองหิน รับผิดชอบงานบัญชี และนายอัศฎา สิทธิแก้ว รับผิดชอบงานพัสดุ เข้ารับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนา เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องพร้าว โรงเรียนบ้านสันปง อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

คลิกชมภาพ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2561,20:04   อ่าน 54 ครั้ง