ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กรณีเด็กยากจนพิเศษ
นายจรัญ สิทธิราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณานักเรียน รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงเรียนบ้านสันปง

คลิกชมภาพ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2561,20:15   อ่าน 95 ครั้ง