ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับประถม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
โรงเรียนบ้านสันปง โดยนายจรัญ สิทธิราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษา ชั้น ป.1 - ป.6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ขอขอบคุณโครงการ CSR สนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ภาพกิจกรรม http://gg.gg/cxll0

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2562,21:58   อ่าน 210 ครั้ง