ภาพกิจกรรม
โครงการเครือข่าย อย.น้อย
โรงเรียนบ้านสันปง เข้าร่วมโครงการเครือข่าย อย.น้อย สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารรูปแบบต่างๆ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง โรงเรียนบ้านสันปง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

คลิกชมภาพ

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,12:59   อ่าน 134 ครั้ง