ข่าวประชาสัมพันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านสันปง  ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่
69 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้าว  1
 
โรงเรียนบ้านสันปง โรงเรียนหนองปิด โรงเรียนบ้านสันกลาง โรงเรียนบ้านแม่ปาคี
โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา โรงเรียนบ้านป่าไหน่ และโรงเรียนท่ามะเกี๋ยง

ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 
ณ โรงเรียนบ้านสันปง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่