ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ตามที่ ชมรมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านสันปง ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตามประกาศชมรมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสันปง ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นั้น

          บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 

ลำดับ

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

1

003

นางสาวศิริพร จันต๊ะซาว

 

2

001

นางสาวจิราพร ทุนผล

สำรองอันดับที่ 1

3

002

นายธนาวุฒ วงค์แว่น

สำรองอันดับที่ 2

4

005

นายไกรสร  คําพูล

สำรองอันดับที่ 3

5

004

นายวรวุฒิ  ใจคํา

สำรองอันดับที่ 4

ผลการสอบคัดเลือกตามบัญชีดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 หรือ ผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1.      ผู้ได้รับการคัดเลือกขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดทำสัญญาในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

2.      ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวในเวลาที่กำหนด

3.      ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัว และปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงเรียนบ้านสันปง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ    วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ.  2562

 

 (นายเข็มชัย  มณีโชติ)                                                                           

                                                                     ประธานชมรมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านสันปง                    
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2562,23:51   อ่าน 487 ครั้ง