ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน และคณะกรรมการดำเนินการสอบ

        ตามที่ โรงเรียนบ้านสันปง ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น
        บัดนี้ การรับสมัครสอบได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จำนวน 4 ราย ดังนี้
  1. นางนิภาพร สมจาย
  2. นางสาวนภาพร  คุณยศยิ่ง
  3. นางสาวธิพาภรณ์ วนพฤกษ์
  4. นางสาวทิพย์สุดา ขาวผ่อง
        และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกราย ให้มาสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่  28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงเรียนบ้านสันปง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
ประกาศ  ณ  วันที่    22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นายธีรพงษ์  บัวลอยลม

เอกสารดังแนบบ
1. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน และกำหนดการ
2. คณะกรรมการดำเนินการสอบ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,21:25   อ่าน 557 ครั้ง