ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
           ตามที่ โรงเรียนบ้านสันปง ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ตามประกาศโรงเรียนบ้านสันปง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นั้น
          บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้


           ลำดับที่ 1  นางสาวธิพาภรณ์ วนพฤกษ์
           ลำดับที่ 2 นางสาวนภาพร  คุณยศยิ่ง            สำรองอันดับที่ 1
           ลำดับที่ 3 นางสาวทิพย์สุดา ขาวผ่อง          สำรองอันดับที่ 2

          ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัว ปฐมนิเทศ และเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่  2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงเรียนบ้านสันปง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

          ประกาศ  ณ  วันที่   29  พฤศจิกายน พ.ศ.  2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,21:20   อ่าน 641 ครั้ง