ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562โรงเรียนบ้านสันปง มีผลการประเมินโดยเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับ ดังนี้ ด้านคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 70.40 ด้านภาษาไทย 74.80 รวมทั้งสองด้านมีค่าเฉลี่ย 72.60 ขอแสดงความชื่นชนลูกหลานพวกเราด้วยครับ สุดยอดเลย
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,23:09   อ่าน 54 ครั้ง