ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านสันปง เรื่อง สรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวัน

ด้วยโรงเรียนบ้านสันปง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลจ้างเหมา จัดทำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสันปง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 67 คน ในอัตราคนละ 20 บาท ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม  2563 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

กำหนดยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านสันปง


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563,11:32   อ่าน 79 ครั้ง