ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ - NEWS
ฉบับที่ 5 / 5 มิ.ย. 2563

       นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปง จัดประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงเรียนบ้านสันปง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 รวมถึงได้การประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์พิเศษ ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563 เพื่อทราบปัญหาแลพัฒนา การเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไป

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,00:34   อ่าน 3576 ครั้ง