ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ - NEWS
ฉบับที่ 6 / 12 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 / 12 มิถุนายน 2563
- นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสันปง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ของโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเปิดภาคเรียน
- 11 มิถุนายน วันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการธีรพงษ์ บัวลอยลม
-เยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ความช่วยเหลือ และรับ-มอบใบงานเป็นสัปดาห์ที่ 5 รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้เรียนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2563,18:27   อ่าน 3445 ครั้ง