ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์อย่างง่าย (STEM Simple Robot Talent) ระดับประถมศึกษา
รายละเอียดผลงาน
ได้รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันหุ่นยนต์อย่างง่าย (STEM Simple Robot Talent)  ระดับประถมศึกษา
งาน Thailand STEM Festival 2019 เปิดบ้านเปิดความภาคภูมิใจ : ยุพราชวิทยาลัย 2562 วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 
เด็กหญิงพิมพ์สุธี เลี่ยมชาญชัย
เด็กหญิงกัลยา กันธิยะ 
เด็กหญิงศกุลตลา คนบุญ

ที่ปรึกษา
นายภัคคุณ นามวงศ์
นายอัศฎา สิทธิแก้ว


Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4 KB
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562,15:33   อ่าน 92 ครั้ง