ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียน รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับชาติ เหรียญทอง 88.60 คะแนน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:31  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรียญทองแดง 66 คะแนน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป.ชม.2
ชื่ออาจารย์ : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:27  อ่าน 293 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียน รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรีญทอง 83.25 คะแนน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป.ชม.2
ชื่ออาจารย์ : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:25  อ่าน 241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรีญเงิน 70.8 คะแนน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป.ชม.2
ชื่ออาจารย์ : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:24  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียน ชนะเลิศ เหรีญทอง 92.33 คะแนน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.ชม.2
ชื่ออาจารย์ : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:24  อ่าน 298 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรียญเงิน 70.25 คะแนน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สพป.ชม.2
ชื่ออาจารย์ : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:23  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:22  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ ปี2560
ชื่ออาจารย์ : นายภัคคุณ นามวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:17  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี"
ชื่ออาจารย์ : นายสมทรัพย์ สิทธิแก้ว
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:14  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..